30 JUNE - 2 JULY 2021 | BITEC, BANGKOK

Endorsed by

ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น "ศูนย์กลางด้านพลังงานแห่งเอเชีย"
ในงานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมด้านพลังงาน ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี เอเชีย 2018

คำอธิบายประกอบภาพ: เมื่อเร็วๆ นี้ ดร. ศิริ จิระพงษ์พันธ์ (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมด้วย นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต (ที่2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ (ซ้าย) รองผู้ว่าการนโยบายและแผน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย (กฟผ.), คุณหญิงทองทิพ รัตนะรัต (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และ มร. คริสโตเฟอร์ ฮัดสัน ประธานบริษัท ดีเอ็มจี อีเว้นท์ โกลบอลล์ เอนเนอร์ยี ร่วมพิธีเปิดงานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมด้านพลังงานเพื่ออนาคตแห่งเอเชีย ‘ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี เอเชีย 2018’ ครั้งแรกในปรเทศไทย ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมด้านพลังงานเพื่ออนาคตแห่งเอเชีย ‘ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี เอเชีย 2018’ จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 12-14 ธันวาคม ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เหล่าตัวแทนภาคธุรกิจต่างสนใจเข้าร่วมงานกว่า 1,000 ราย นับเป็นก้าวสำคัญแห่งการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มอุตสาหกรรมด้านพลังงาน

จากรายงานของผลการสำรวจด้านพลังงานล่าสุด ได้ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มของความต้องการพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคตที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 80 โดยไฮโดรคาร์บอนยังคงเป็นตัวแปรหลักในการผสมผสานพลังงานของเอเชีย จึงนับได้ว่า ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี เอเชีย (FEA) มีบทบาทสำคัญต่อการแบ่งปันความรู้ด้านนวัตกรรม การประยุกต์และการพัฒนาด้านพลังงาน น้ำมันและก๊าซทั้งหมด

นิทรรศการแสดงสินค้าและการประชุมในครั้งนี้ได้รับความไว้วางใจจากเหล่าวิทยากรชั้นนำที่จะมาร่วมบรรยายในงานประชุมเชิงกลยุทธ์และงานประชุมทางด้านเทคนิคกว่า 300 คน และบริษัทชั้นนำที่จะนำสินค้าและนวัตกรรมมาร่วมแสดงอีกกว่า 100 บริษัท จึงทำให้เป็นเวทีแห่งนี้กลายเป็นศูนย์รวมแห่งการพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดใหม่ๆ และขยายเครือข่ายด้านอุตสาหกรรมพลังงานที่ดีที่สุด

ดร. ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า “งานแสดงนิทรรศการและการประชุมในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการประสานความร่วมมือครั้งสำคัญเพื่อการเผยแพร่ถึงนโยบายและความพร้อมของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางแห่งการลงทุนพร้อมแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางพลังงานที่ยั่งยืนของเอเชียในยุคไทยแลนด์ 4.0”
“การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศไทยถือเป็นสิ่งที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญในลำดับต้นๆ ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสและเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับเหล่าบริษัทด้านพลังงานทั้งในแบบครบวงจรและไม่ครบวงจรทั่วโลก” กล่าวเพิ่มเติม
นอกจากนี้ ดร. ศิริ ยังเผยว่า จากจำนวนผู้เข้าร่วมงานและผู้จัดแสดงสินค้าที่ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ได้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญในการจัดนิทรรศการและการประชุมในครั้งนี้ รวมไปถึงตอกย้ำบทบาทการเป็นผู้นำหรือศูนย์กลางสำหรับอุตสาหกรรมพลังงานของประเทศไทย ที่ได้ช่วยผลักดันและพัฒนาด้านพลังงานให้แก่ภูมิภาคเอเชีย
สำหรับความโดดเด่นของการประชุมตลอดทั้ง 3 วัน จะมีหัวข้อการอภิปราย การแลกเปลี่ยนความรู้ในเชิงกลยุทธ์ที่น่าสนใจต่างๆ อาทิ การประสานนโยบายพลังงานในระดับภูมิภาค, การส่งเสริมความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมพลังงานของไทย, การพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานพลังงานที่ประสบผลสำเร็จสำหรับเศรษฐกิจเอเชียที่เกิดขึ้นใหม่และภูมิภาคเอเชียที่กำลังก้าวสู่การเป็นแหล่งพลังงานสีเขียว

นอกจากนี้ภายในงานยังมีประชุมเชิงเทคนิค Centers of Technical Excellence (COTES) ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานประชุมด้านเทคนิคนี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจ ได้แก่ การจัดประชุมด้านเทคนิคการพัฒนาต้นน้ำและการวางแผนเชิงกลยุทธ์, เทคโนโลยีและการพัฒนาก๊าซและแอลเอ็นจี, การพัฒนาแหล่งต้นน้ำและการกลยุทธ์การวางแผน, ระบบพลังงาน 4.0, การผลิตกระแสไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภค และการกลั่น – การขนส่ง รวมถึงการกระจายพลังงานต่างๆ
งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมด้านพลังงาน ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี เอเชีย 2018 จัดขึ้นโดยบริษัท ดีเอ็มจี อีเว้นท์ และบริษัท เอ็กซโปซิส จำกัด
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือลงทะเบียน กรุณาเข้าชมได้ที่ www.futureenergyasia.com หรือติดต่อinfo@futureenergyasia.com

 รายละเอียดเพิ่มเติมและยืนยันเข้าร่วมงาน กรุณาติดต่อ:
วรารัตน์ ผลาหาญ (อ้อ) หรือ นันท์นภัส สุขปรีดี (ซายน์)
บริษัท สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด
โทร. 089 231 4263 อีเมล์ aor@spark.co.th หรือ sign@spark.co.th


สำหรับสื่อมวลชนในในภูมิภาคหรือสื่อต่างประเทศกรุณาติดต่อ:
แคทเธอรีน เรเบลล์โลว
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ดีเอ็มจี อีเว้นท์
ดูไบ : +971 55 505 4707 | สิงคโปร์: +65 94572543
อีเมล์ kathleenrebello@dmgevents.com